KÄYTTÖEHDOT


1. Yleiset ehdot

www.powerrider.fi on Power Rider (2633182-8) ylläpitämä verkkokauppa. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Power Rider:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Power Rider:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja.

Power Rider ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Power Rider:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Power Rider on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viipymättä. Tuotteiden tekniset tiedot ovat valmistajan ilmoittamat eikä Power Rider vastaa niiden oikeellisuudesta.

2. Asiakas ja tietosuoja

Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Power Rider:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakkaan velvollisuutena on tilausta tehdessään luovuttaa sellaiset yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen tilauksen ja tilausasiakirjojen toimittamista varten. Toimitusaika-arviot annetaan Power Rider:n varastotilanteen ja maahantuojien antaminen toimitusaika-arvioiden perusteella. Power Rider ei ole vastuussa ennalta-arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä, mutta on velvollinen ilmoittamaan näistä asiakkaalle viipymättä.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Power Rider:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Power Rider:llä on oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on luettavissa www.powerrider.fi sivustolla "Tietosuojakäytäntö" -kohdassa. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

3. Hinnasto

Kaikki ilmoittamamme myyntihinnat sisältävät ALV, tullimaksut ja kaikki muut maahantuontiin liittyvät kulut. Toimituskulut eivät sisälly ilmoitettuun myyntihintaan, ellei toisin ole mainittu.

Power Rider pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä.

4. Toimittaminen

Kaikki tuotteemme tulevat suoraan tehtaalta ilman välikäsiä. Pääsääntöisesti hoidamme toimitukset omalla kalustolla tai kuljetusfirman kautta.

Tilaus käsitellään mahdollisimman nopeasti tilauksen vastaanottamisesta.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät www.powerrider.fi sivustolta "Maksutavat" -kohdasta.

6. Palauttaminen

Voit palauttaa ostamasi tuotteen, joka on samassa kunnossa kuin ostohetkellä, 14 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta tai vastaanottamisesta ja saat rahasi takaisin. Palautus- ja vaihto-oikeus koskee kaikkia tuotteita. Palautuksen mukana tulee olla kaikki alkuperäisessä tuotepaketissa olleet osat ja varusteet sekä kuitti ostoksesta tai maksutosite. Myös mahdolliset kaupanpäällistuotteet tulee palauttaa. Palautus- ja kuljetuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Mikäli haluat palauttaa tuotteen, otathan yhteyttä asiakaspalvelu@powerrider.fi

7. Reklamaatio

Tuotteilla on valmistajan myöntämä 12 kuukauden takuu, joka määräytyy tuotteen valmistajan takuuehtojen mukaisesti.

Asiakas on velvollinen esittämään kuitin tai muun ostotodistuksen palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Reklamaation voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@powerrider.fi

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Power Rider:ä vastaan joko Power Rider:n kotipaikan käräjäoikeudessa, tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Power Rider:n kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.